Ερωτηματολόγιο για τη Ρινίτιδα

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος μελέτης που διενεργείται από τη Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Ομάδας ARIΑ (Αλλεργική ρινίτιδα και η επίδρασή της στο άσθμα). Στόχος της μελέτης είναι η κατηγοριοποίηση της ρινίτιδας στον ελληνικό πληθυσμό και η καλύτερη κατανόηση της νόσου. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται τελείως ανώνυμα. Το σύνολο των ανώνυμων δεδομένων που θα συλλεχθούν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ερωτηματολογίου θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν κατά τρόπο ομαδοποιημένο και ανώνυμο, στην επιστημονική κοινότητα, μέσω συνεδρίων ή/και δημοσιεύσεων στο μέλλον.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει 2-3 λεπτά.
Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και απαντήσεις και διαλέξτε αυτή ή αυτές που περιγράφουν καλύτερα τα συμπτώματα που έχετε από τη μύτη. Αν συμφωνείτε, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να ξεκινήσετε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή.